The Gary Yeang Chronicles: Adopt and Use Ownership Mindset

November 26, 2020

Gary Yeang- Nov17 c

On Thursday, May 16, at the Primer Retail Conference in Century Park Hotel,

I had the privilege to be one of the speakers.
Thank you, Asel and Maynard.

440A0614

Below is the topic of my talk.

Any employee aspiring to become a rock star in his company,
To quickly climb the corporate ladder, to reach the summit,
Here’s my tip: Adopt and practice an Ownership Mindset (OM).

Start thinking you own the company, not just work for it.
Embrace the owner’s vision, goals and agendas.
OM will motivate you to put heart and soul into your assigned tasks,
move heaven and earth to solve daunting challenges,
exploit all opportunities to further grow the owner’s business.
Your attitude and performance will be noticed and you’ll be rewarded.

OM is a trait, a unique selling proposition: Employee offers Employer,
Shares with Employer same entrepreneurial kindred spirit.
Most employees have a “me first” mentality, puts self before owner’s interests.
Personal agendas birth conflicts, resulting in employee’s dissatisfaction,
Cause divisions within a company instead of desired unity.

But if from Day one that employee adopts OM,
he’ll find work riveting, purposeful, fulfilling, satisfying.
Never a dull day in the office
Gain recognition, appreciation, valued, become an asset to owner.

OM is an app that employee easily downloads into his mind.
A daily mantra to repeat to himself:
“I Own This Company.
This is My business.”

[Translated to FILIPINO]

Noong Mayo 16, 2019, Huwebes, sa Primer Retailers’ Conference sa Century Park Hotel,
nabigyan ako ng pribilehiyo na magbigay ng talumpati.
Maraming salamat kina Asel at Maynard.

440A0361

Ito ang aking tinalakay:

Sinumang empleyadong nangangarap na maging ‘rock star’ sa kanyang kompanya,
at nais na agarang maabot ang tuktok nito,
ito ang aking payo: isaalang alang sa isip at gawa ang pagiging mala-may-ari ng kompanya.

Simulan mo sa pag-iisip na iyo ang kompanya, at hindi ka lamang nagtatrabaho para rito.
Yakapin mo ang mga layunin ng may-ari.
Kapag ginawa mo ito, itutulak ka nito na ilagay ang iyong puso at diwa sa iyong trabaho,
gawin ang imposible upang masolusyunan ang mga pinagdaraanan,
at dakmalin ang mga oportunidad upang mapalago pa ang negosyo.
Sa ganitong paraan, magbubunga ang iyong ginagawa, at ika’y gagantimpalahan.

Ang pagsasaisip-may-ari ay isang katatangi-tanging katangian na maaaring ialok sa kompanya
sapagkat ipinakikita nito ang pagkakahalintulad sa pagiging utak-negosyante.
Maraming empleyado ang nauunang isipin ang sarili bago ang interes ng kompanya.
Ang pansariling interes ay nagdudulot ng salungatan, at sa kalaunan ay sama ng loob, yamot,
pati na rin ng pagkakawatak-watak, sa halip na pagkakaisa.

Subalit, kung sa unang araw pa lamang ay magsasaisip-may-ari na ang empleyado,
matutuklasan niya na ang pagtatrabaho ay kasiya-siya at may kalakip na mas malaking kabuluhan.
Lagi’t laging may aasahang ligaya sa opisina.
Makakakamit ng tagumpay, paghanga, at pagkalinga mula sa mga may-ari.

Ang pagsasaisip-may-ari ay tulad ng app na maaaring i-download sa isip.
Isang mantra na uulit-ulitin:
“Kompanya ko.
Gawa ko.”

xxxxx

ABOUT GARY

Gary Yeang is a graduate of the University of Western Australia with a BA Economics degree. In Australia, he started out his career as a journalist at the Perth Daily News.11358701_10153080327217961_1032225443_n

Coming back to his homeland, Malaysia, he worked as a salesman for multinational companies such as Esso and in Muller & Phipps where he learned the ropes on brand distribution.

In 1977, he joined Samsonite Corporation in its headquarters in Colorado, USA. After five years, he decided to start his own business and took the opportunity to handle Samsonite’s distribution in Singapore. Shortly thereafter, their distribution business also covered Indonesia, Malaysia and Brunei.

Gary now lives on the eastern side of Singapore with his two younger kids. He is a voracious reader who believes that “… reading is the best, fastest, proven way to improve one’s spoken and written English.”

He is regarded by the Primer Board of Directors as instrumental to the growth of the Primer Group. Gary will always be the BOD’s forever mentor.